KUYU TEMEL SİSTEMİNDE RİSK NEDİR?

KUYU TEMEL SİSTEMİNDE RİSK Kuyu Temel imalatındaki en büyük risk plansız ve kalitesiz ekipmanlarla çalışmaktır. Ekipmanlardan kaynaklı bazı aksaklıklar beraberinde büyük sorunları getirmektedir.   Komşu parselin durumu göz önüne alınmadığı …

KUYU TEMEL SİSTEMİNİN BASAMAKLARI NELERDİR?

KUYU TEMEL SİSTEMİNİN BASAMAKLARI Kuyu kazıları genelde 200*300 cm dikdörtgen şeklinde yapılmaktadır. Özel olarak yaptırılan kuyu kerestesiyle bu ebatlardaki kuyu imalatı yapımına başlanır. İmalat havalı kompresörler vasıtasıyla ya da kazma-kürek …

KUYU TEMEL SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VAR MIDIR?

KUYU TEMEL SİSTEMİNİN AVANTAJLARI En önemli avantajı arazi parselinden kaybın önüne geçilmesidir. Diğer birçok sistemde, temel kazısı yaparken çekme gereklidir; ancak Kuyu Temel Sisteminde çekmeye gerek kalmaksızın sınırdan temel kazısı …

KUYU TEMEL SİSTEMİ NEDİR?

KUYU TEMEL SİSTEMİ Günümüz dünyasında artık şehirleşme oldukça artmış bu da arsa fiyatlarını yükseltmiştir. Bu süre gelen durumla birlikte santimetrenin bile önemi anlaşılmış ve insanlar gayrimenkullerini en verimli hale getirmek …