KUYU TEMEL SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VAR MIDIR?

  • En önemli avantajı arazi parselinden kaybın önüne geçilmesidir. Diğer birçok sistemde, temel kazısı yaparken çekme gereklidir; ancak Kuyu Temel Sisteminde çekmeye gerek kalmaksızın sınırdan temel kazısı yapılmaktadır.
  • Yapılan Kuyu Temel perdesi aynı zamanda imalatı yapılacak olan binanın taşıyıcı perdesi olarak kullanılmaktadır.
  • Bodrum katlarının döşeme filiz kesitleri Kuyu Temel imalatında yapılabiliyor olması avantajları arasındadır.
  • Komşu parselde bulunan bina-otopark-arsa vb. yapının çökme-hasar görme gibi riskini ortadan kaldırmak bir diğer avantajıdır.