KUYU TEMEL SİSTEMİNDE RİSK NEDİR?

  • Komşu parselin durumu göz önüne alınmadığı taktirde zeminde kaynamalar meydana gelebilir.
  • Tecrübesiz personel iş kazalarına yol açabilmektedir.
  • Dayanıklılığı bulunmayan kereste- asansör-kazma-kürek-sarf malzemeler iş kalitesini, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye sokabilmektedir.

Kısa Bilgi: İnşaat sektöründe iş kazalarında her yıl resmi rakamlara göre yaklaşık 500’e yakın işçinin şantiyelerde yaşamını yitirmesi olgusu, konuyu insan hayatı açısından önemli kılmaktadır.

Diğer yandan, gerçek rakamların bunun çok ötesinde olduğu değerlendirilmektedir. Proje yönetiminin bir alt başlığı olarak düşünülmesi gereken İş Güvenliği ilkelerinin uygulanması açısından da büyük eksiklikler olduğu açıktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda tüm dünyada bir standardizasyona gitme gereksinim beraberinde, İş Sağlığı ve Yönetim Sistemleri Şartlarını ve uygulamalarını belirleyen OHSAS 18001 ve 18002 gibi standartları getirmiş, her iki standart da Türk Standartları Enstitüsü tarafından dilimize çevrilmiştir.