KUYU TEMEL SİSTEMİNİN BASAMAKLARI NELERDİR?

KUYU TEMEL SİSTEMİNİN BASAMAKLARI Kuyu kazıları genelde 200*300 cm dikdörtgen şeklinde yapılmaktadır. Özel olarak yaptırılan kuyu kerestesiyle bu ebatlardaki kuyu imalatı yapımına başlanır. İmalat havalı kompresörler vasıtasıyla ya da kazma-kürek …

KUYU TEMEL SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VAR MIDIR?

En önemli avantajı arazi parselinden kaybın önüne geçilmesidir. Diğer birçok sistemde, temel kazısı yaparken çekme gereklidir; ancak Kuyu Temel Sisteminde çekmeye gerek kalmaksızın sınırdan temel kazısı yapılmaktadır. Yapılan Kuyu Temel …

KUYU TEMEL SİSTEMİNDE RİSK NEDİR?

Komşu parselin durumu göz önüne alınmadığı taktirde zeminde kaynamalar meydana gelebilir. Tecrübesiz personel iş kazalarına yol açabilmektedir. Dayanıklılığı bulunmayan kereste- asansör-kazma-kürek-sarf malzemeler iş kalitesini, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye …

KUYU TEMEL SİSTEMİ NEDİR?

Günümüz dünyasında artık şehirleşme oldukça artmış bu da arsa fiyatlarını yükseltmiştir. Bu süre gelen durumla birlikte santimetrenin bile önemi anlaşılmış ve insanlar gayrimenkullerini en verimli hale getirmek istemişlerdir. Böyle bir …